VIRA VIRA

LABORATORIODESCRIPCIÓNPRESENTACIÓNPATOLOGÍA
LABFARVEVIRA VIRAGotas x 60 mlanti-infeccioso urinario.casos de protatitis.
LABORATORIODESCRIPCIÓNPRESENTACIÓNPATOLOGÍA
LABFARVEVIRA VIRAGotas x 60 mlanti-infeccioso urinario.casos de protatitis.